Протокол № 1

Загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства

 «Гніванський кар’єр»

 

Місце проведення загальних зборів акціонерів : м. Гнівань, вул. Соборна, 85                                                                                 Вид зборів: позачергові

Дата проведення зборів: « 01 » липня 2019 р.

Час початку реєстрації учасників зборів  10 год. 30 хв.

Час відкриття зборів 10 год. 50 хв.

Час закриття зборів   11 год. 45 хв.

 

Загальні збори акціонерів відкриває голова Наглядової ради відкритого акціонерного товариства «Гніванський кар’єр» Берещук Олена Павлівна, яка доповіла, що відповідно до чинного законодавства мандатна комісія провела реєстрацію акціонерів, що прибули на загальні збори акціонерів.

За інформацією мандатної комісії встановлено, що для участі в Загальних зборах акціонерів зареєструвалось п’ятеро акціонерів, а саме:

Берещук Віктор Онуфрійович             – загальна кількість акцій 4699117 шт.;

Берещук Ніна Петрівна                        – загальна кількість акцій 2550210 шт.;

Романчук Галина Онуфріївна              – загальна кількість акцій 2550000 шт.,

Фурман Василь Миколайович             – загальна кількість акцій 420 шт.,

Сівак Анатолій Олексійович               – загальна кількість акцій 210 шт.,  які у сукупності володіють простими іменними акціями у кількості 9799957 (  дев’ять мільйонів сімсот дев’яносто дев’ять дев’ятсот п’ятдесят сім), що складає  98 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, які дають право голосу для вирішення всіх питань, що належать до компетенції загальних зборів.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерів вважаються правомочними, якщо у них беруть участь акціонери, що мають відповідно до статуту товариства більш як 60 % голосів.

Таким чином, загальні збори відкритого акціонерного товариства «Гніванський кар’єр» вважаються правомочними. Порядок голосування на загальних зборах проводиться відповідно до ст. 42 ЗУ «Про акціонерні товариства» за принципом: одна акція – один голос.

Голова Наглядової ради відкритого акціонерного товариства «Гніванський кар’єр» Берещук О.П. – загальні збори акціонерів вважаються відкритими.

Запрошенні присутні: немає.

При прийнятті рішення про скликання загальних зборів акціонерів до порядку денного були включенні наступні питання:

 

  1. Обрання членів лічильної комісії
  2. Обрання робочих органів загальних зборів(голови і секретаря). Прийняття

рішень з  питань порядку проведення загальних зборів голови і секретаря зборів.

  1. Про звільнення директора Гніванського дочірного сільськогосподарського

підприємства «Маянівське» Відкритого акціонерного товариства «Гніванський

кар’єр»  Грищука Костянтина Васильовича.

  1. Про звільнення директора Гніванського дочірного сільськогосподарського

підприємства «Борське» Відкритого акціонерного товариства «Гніванський

кар’єр»  Грищука Костянтина Васильовича.

 

  1. 5. Про призначення директора Гніванського дочірного сільськогосподарського

підприємства «Маянівське» Відкритого акціонерного товариства «Гніванський

кар’єр»  Рябого Миколу Миколайовича.

  1. Про призначення директора Гніванського дочірного сільськогосподарського

підприємства «Борське» Відкритого акціонерного товариства «Гніванський

кар’єр»  Рябого Миколу Миколайовича.

 

Перше питання порядку денного «Обрання членів лічильної комісії»

Виступив директор відкритого акціонерного товариства «Гніванський кар’єр» Берещук Віктор Онуфрієвич, який запропонував обрати лічильну комісію у складі однієї особи – голови лічильної комісії Сівака Анатолія Олексійовича.. Для організації роботи загальних зборів акціонерів, підрахунок голосів з першого питання буде здійснювати комісія у складі голови лічильної комісії Сівака Анатолія Олексійовича.

Ставиться на голосування пропозиція щодо обрання лічильної комісії у  складі однієї особи – голови лічильної комісії Сівака Анатолія Олексійовича.

За 5 – 9799957 голосів; проти – немає; утримався – немає.

Рішення прийнято.

Ухвалили: обрати лічильну комісію у  складі однієї особи – голови лічильної комісії Сівака Анатолія Олексійовича.

 

Друге питання порядку денного «Обрання робочих органів загальних зборів(голови і секретаря). Прийняття рішень з питань орядку проведення загальних зборівголови і секретаря зборів.

Виступила Романчук Галина Онуфрієвна, яка запропонувала обрати головою загальних зборів акціонерів Берещука Віктора Онуфрієвича, секретарем загальних зборів акціонерів Фурмана Василя Миколайовича.

Ставиться на голосування пропозиція щодо обрання головою загальних зборів акціонерів Берещука В.О., секретарем загальних зборів акціонерів Фурмана В.М..

За 5 – 9799957 голосів; проти  немає; утримався – немає.

Рішення прийнято.

Ухвалили: обрати головою загальних зборів акціонерів Берещука В.О., секретарем загальних зборів акціонерів Фурмана В.М..

 

Третє питання порядку денного « Про звільнення директора Гніванського дочірного сільськогосподарського підприємства «Маянівське» Відкритого акціонерного товариства «Гніванський кар’єр»  Грищука К.В.

Виступив голова загальних зборів акціонерів Берещук В.О. який запропонував звільнити з директора Гніванського дочірного сільськогосподарського підприємства Маянівське» Відкритого акціонерного товариства «Гніванський кар’єр»  Грищука К.В.

Ставиться на голосування пропозиція щодо звільнення директора Гніванського дочірного сільськогосподарського підприємства «Маянівське» Відкритого акціонерного товариства «Гніванський кар’єр»  Грищука К.В.

За 5 – 979957 голосів; проти  немає; утримався немає.

Рішення прийнято.

Ухвалили: звільнити директора Гніванського дочірного сільськогосподарського підприємства «Маянівське» Відкритого акціонерного товариства «Гніванський кар’єр»  Грищука К.В. із займаної посади з 02.07.2019 р.

 

Четверте питання порядку денного «Про звільнення директора Гніванського дочірного сільськогосподарського підприємства «Борське» Відкритого акціонерного товариства «Гніванський кар’єр» Грищука К.В.

Виступив голова загальних зборів акціонерів Берещук В.О. який запропонував звільнити з директора Гніванського дочірного сільськогосподарського підприємства «Борське» Відкритого акціонерного товариства «Гніванський кар’єр»  Грищука К.В.

Ставиться на голосування пропозиція щодо звільнення директора Гніванського дочірного сільськогосподарського підприємства «Борське» Відкритого акціонерного товариства «Гніванський кар’єр»  Грищука К.В.

За 5 – 979957 голосів; проти  немає; утримався немає.

Рішення прийнято.

Ухвалили: звільнити директора Гніванського дочірного сільськогосподарського підприємства «Борське» Відкритого акціонерного товариства «Гніванський кар’єр»  Грищука К.В. із займаної посади з 02.07.2019 р.

 

П’яте питання порядку денного «Про призначення директором Гніванського дочірного сільськогосподарського підприємства «Маянівське» Відкритого акціонерного товариства «Гніванський кар’єр» Рябого М.М.

Виступив голова загальних зборів акціонерів Берещук В.О., який запропонував призначити на посаду  директора Гніванського дочірного сільськогосподарського підприємства Маянівське» Відкритого акціонерного товариства «Гніванський кар’єр»  Рябого М.М.

Ставиться на голосування пропозиція щодо призначення на посаду  директора Гніванського дочірного сільськогосподарського підприємства Маянівське» Відкритого акціонерного товариства «Гніванський кар’єр»  Рябого М.М.

За 5 – 979957 голосів; проти – немає; утримався – немає.

Рішення прийнято.

Ухвалили: призначити на посаду директора Гніванського дочірного сільськогосподарського підприємства «Маянівське» Відкритого акціонерного товариства «Гніванський кар’єр» Рябого М.М. з 02.07.2019 р.

 

Шосте питання порядку денного «Про призначення директором Гніванського дочірного сільськогосподарського підприємства «Борське» Відкритого акціонерного товариства «Гніванський кар’єр» Рябого М.М.

Виступив голова загальних зборів акціонерів Берещук В.О., який запропонував призначити на посаду  директора Гніванського дочірного сільськогосподарського підприємства «Борське» Відкритого акціонерного товариства «Гніванський кар’єр»  Рябого М.М.

Ставиться на голосування пропозиція щодо призначення на посаду  директора Гніванського дочірного сільськогосподарського підприємства «Борське» Відкритого акціонерного товариства «Гніванський кар’єр»  Рябого М.М.

За 5 – 979957 голосів; проти – немає; утримався – немає.

Рішення прийнято.

Ухвалили: призначити на посаду директора Гніванського дочірного сільськогосподарського підприємства «Борське» Відкритого акціонерного товариства «Гніванський кар’єр» Рябого М.М. з 02.07.2019 р.

 

 

 

Голова зборів                                                                   Берещук  Віктор Онуфрійович

 

Секретар зборів                                                               Фурман Василь Миколайович